Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

m

Powiat Tomaszowski i Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim realizują projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społ.-gosp. Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia do końca VIII.2023 poprzez realizację w placówce kompleksowego programu obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające umiejętności zawodowe uczniów oraz doposażenie w/w placówki i rozwijanie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli zatrudnionych w placówce.

h