Technik ekonomista

m

To kierunek dla myślących i przedsiębiorczych, tych, którzy chcą mądrze planować i realizować „ścieżkę własnej kariery” na rynku pracy Unii Europejskiej.

Można uzyskać tu pogłębioną wiedzę z zakresu obsługi ekonomicznych programów komputerowych, wykorzystania Internetu w zdobywaniu informacji, prowadzenia sekretariatu i wielu innych umiejętności niezbędnych w branży ekonomicznej.

Wybierając ten kierunek nauczysz się jak:

 • sporządzić własny biznesplan,
 • założyć własną działalność gospodarczą i skutecznie nią zarządzać,
 • samodzielnie prowadzić sekretariat,
 • kompetentnie prowadzić dokumentację kadrowo-płacową,
 • profesjonalnie sporządzać dokumenty magazynowo-sprzedażowe, kasowe oraz finansowo-księgowe,
 • redagować pisma urzędowe,
 • dokonywać analizy opłacalności gospodarowania.

Plan nauczania obejmuje:

1. Przedmioty ogólnokształcące (język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym).

2. Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy ekonomii,
 • Elementy statystyki opisowej,
 • Elementy prawa,
 • Praca biurowa,
 • Techniki komputerowe w pracy biurowej,
 • Gospodarka zasobami rzeczowymi,
 • Sprzedaż krajowa i zagraniczna,
 • Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi,
 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych,
 • Kadry i płace,
 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej,
 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych,
 • Język obcy zawodowy.

3. Praktyki zawodowe

 • Podczas trwania nauki realizowane są praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 Dlaczego warto być uczniem Technikum Ekonomicznego:

 • bo umożliwia start w świecie biznesu,
 • bo dzięki technikum nie boisz się założyć własnej firmy,
 • bo efektywnie i profesjonalnie znajdziesz wymarzoną pracę,
 • bo dłuższy tok nauki przygotuje Cię lepiej do matury,
 • bo masz łatwiejszy start na studia ekonomiczne i inne,
 • bo możesz dodatkowo uczestniczyć w projektach i zajęciach pozalekcyjnych, praktykach zagranicznych,
 • bo wykształcenie ekonomiczne jest obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy,
 • bo masz możliwość poznania ciekawych ludzi z całego świata.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Technikum Ekonomicznego:

 • we wszystkich podmiotach gospodarczych,
 • w komórkach organizacyjnych podmiotów gospodarczych,
 • w instytucjach finansowo- księgowych,
 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w biurach maklerskich,
 • w jednostkach budżetowych (urząd gminy, starostwo, urząd miasta, ZUS, KRUS, urząd skarbowy, urząd celny).