Technik informatyk

a

To zawód dla wszystkich którzy pasjonują się nowoczesnymi technologiami informacyjnych i komunikacyjnymi. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający zdobyte umiejętności.

Po ukończeniu nauki możesz pracować w:

 • zakładach pracy wykorzystujących technologie informacyjne,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Plan nauczania obejmuje:

1. Przedmioty ogólnokształcące (matematyka realizowana w zakresie rozszerzonym).

2. Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy informatyki,
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych,
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej,
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej,
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych,
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi,
 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych,
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych,
 • Programowanie aplikacji internetowych,
 • Język angielski zawodowy.

3. Praktyki zawodowe

 • Podczas trwania nauki realizowane są praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.