Kucharz

Zawód o charakterze produkcyjnym obejmującym przygotowanie i sporządzanie produktów, wyrobów do spożycia.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad żywienia człowieka, technologii gastronomicznej,
 • przygotowania i wykonania wszelkiego rodzaju potraw i napojów,
 • przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych,
 • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego.

 W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikację:

 • Sporządzanie potraw i napojów.

Typowe miejsca pracy:

 • podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej; restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady,
 • gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe,
 • działy żywienia w szpitalach i sanatoriach,
 • stołówki – szkolne i internaty, prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych,
 • własna działalność gospodarcza.

Zapewniamy:

 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach,
 • możliwość korzystania z nowoczesnego centrum dydaktycznego,
 • dostęp do bazy rekreacyjno – sportowej,
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
 • wsparcie psychologa szkolnego,
 • podstawową opiekę medyczną.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymasz DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie.
Możesz kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.