Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Gabriel „BULWA” Buczak
Zastępcy: Piotr Drążek, Patrycja Jakubus
Członkowie: Agata Kawka, Amelia Słoniec, Damian Zub, Dominika Majdan, Dominika Nisztuk, Gabriela Miszczyszyn, Jakub Lasota, Hubert Zinko, Julia Pisarczyk, Justyna Mikuła, Kacper Tytoń, Kinga Gałan, Klaudia Byra, Klaudia Tabaczuk, Magda Karaś, Michał Rzeszutek, Patrycja Tymbel, Paulina Czajka, Paulina Malicka, Paweł Harasymowicz, Wiktoria Malec, Zuzanna Zawiślak
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Monika Nowak, Agnieszka Raczkiewicz, Robert Gis
Obowiązki Przewodniczącego:
– Pisanie okolicznościowych przemów oraz ich wygłaszanie (Dzień Edukacji Narodowej, Studniówka, pożegnanie maturzystów).
– Rozliczanie się z działań Samorządu przed Dyrekcją (sprawozdanie z działalności).
– Odpowiadanie za podejmowane działania.
– Stały kontakt z Dyrektorem, wice Dyrektorem oraz Gronem Pedagogicznym oraz społecznością uczniowską.
Cele Samorządu Uczniowskiego:
– Samorząd zapewnia pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunku uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych szkoły
– Stwarza możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się i przejmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
– Kształtuje umiejętność zespołowego działania, stwarza warunki do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.
– Samorząd przygotowuje różnego rodzaju gazetki ścienne dotyczące często poruszanych tematów złego postępowania oraz dekoruje szkołę z okazji świąt i zmieniających się pór roku.
– Samorząd organizuje dyskoteki, ale także inne imprezy, do których angażuje dużą grupę uczniów.