Technik budownictwa

m

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego.
Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta. Ze względu na dynamiczny rozwój branży budowlanej, absolwenci tego technikum nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.
Zawód technika budownictwa poszukiwany jest zarówno w Polsce jak również w krajach Unii Europejskiej.

Plan nauczania obejmuje:
1. Przedmioty ogólnokształcące (matematyka realizowana w zakresie rozszerzonym).
2. Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Budownictwo ogólne,
 • Dokumentacja techniczna,
 • Technologia budownictwa,
 • Technologia robót murarskich i tynkarskich,
 • Konstrukcje budowlane,
 • Eksploatacja obiektów,
 • Kosztorysowanie,
 • Organizacja robót budowlanych,
 • Pracownia dokumentacji technicznej,
 • Pracownia organizacji i kosztorysowania,
 • Pracownia budownictwa,
 • Język angielski zawodowy.

3. Podczas trwania nauki realizowane są praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
2. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.