Technik hotelarstwa

m

Absolwent naszej szkoły w tym zawodzie jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

Zajęcia są realizowane na bazie nowoczesnych pracowni przedmiotowych:

 • pracowni języków obcych,
 • pracowni informatycznej,
 • pracowni ekonomicznej,
 • pracowni gastronomicznej.

Plan nauczania obejmuje:
1. Przedmioty ogólnokształcące (język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym).

2. Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Działalność recepcji,
 • Organizacja pracy w hotelarstwie,
 • Marketing i podstawy przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • Obsługa konsumenta,
 • Usługi żywieniowe,
 • Obsługa gościa w recepcji,
 • Pracownia hotelarska,
 • Pracownia obsługi konsumenta,
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie,
 • Język obcy zawodowy.

3. Praktyki zawodowe

 • Podczas trwania nauki realizowane są praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji,
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • wysoką jakość kształcenia, umożliwiając kontynuacje nauki na wyższych uczelniach,
 • praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach,
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach,
 • możliwość korzystania z nowoczesnego centrum dydaktycznego,
 • dostęp do bazy rekreacyjno – sportowej,
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
 • wsparcie psychologa szkolnego,
 • podstawową opiekę medyczną,
 • udział w wymianie międzynarodowej ze szkołami partnerskimi.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.
Dyplom technika hotelarstwa daje Ci kwalifikacje do pracy w hotelach, pensjonatach, gościńcach, zajazdach, motelach, schroniskach, gospodarstwach agroturystycznych, wykonywania pracy recepcjonisty, pokojowej, kelnera, barmana, do pracy w kuchni i innych prac hotelowych, do pracy w firmach świadczących usługi związane z obsługą imprez zbiorowych oraz własnej firmie świadczącej usługi hotelarskie i turystyczne.