Technik żywienia i usług gastronomicznych

n

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

Typowymi miejscami pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze, takie jak: restauracje, snack-bary, kawiarnie, bary i podobne zakłady.

Zajęcia są realizowane na bazie nowoczesnych pracowni przedmiotowych:

 • pracowni języków obcych,
 • pracowni informatycznej,
 • pracowni ekonomicznej,
 • pracowni gastronomicznej.

Plan nauczania obejmuje:

1. Przedmioty ogólnokształcące (język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym).

2. Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • Podstawy gastronomii,
 • Technologia gastronomiczna,
 • Zasady żywienia człowieka,
 • Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej,
 • Podstawy żywienia dietetycznego,
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe,
 • Pracownia technologii gastronomicznej,
 • Informatyka w gastronomii,
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomicznej,
 • Pracownia usług i obsługi konsumenta,
 • Język obcy w gastronomii.

3. Praktyki zawodowe

 • Podczas trwania nauki realizowane są praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • Sporządzanie potraw i napojów,
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Po ukończeniu szkoły absolwent będzie potrafił:

 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych,
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.