Europejskie praktyki zawodowe – ponadnarodowa mobilność uczniów szkół zawodowych formą podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

e