Monter sieci i instalacji sanitarnych

a

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Do głównych zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy:

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych,
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia,
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.,
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych,
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji,
 • uszczelnianie połączeń między rurami,
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych,
 • montowanie urządzeń sanitarnych,
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń,
 • usuwanie awarii wodociągowych,
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych,
 • czyszczenie grzejników żeliwnych,
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej.

Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów instalacji sanitarnych są różne. Może on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Czynniki ujemne towarzyszące jego pracy to: hałas, wibracje, zmienna temperatura powietrza. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami.