ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE realizowane w ramach programu Erasmus+ wrzesień 2022 r. Faro (Portugalia)

Miło jest nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/23 nasza szkoła realizować będzie pierwszą zagraniczną mobilność zawodową uczniów i nauczycieli finansowaną z programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. W zagranicznych praktykach zawodowych w Faro w Portugalii weźmie udział 20 uczniów z klas trzecich kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa (10 os) i Technik Informatyk (10 os). W zagranicznym stażu zawodowym ( job shadow) będzie uczestniczyć 3 nauczycieli z zawodów technik budownictwa, ekonomista oraz hotelarstwa.

Głównym celem projektu jest poniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kompetencji społecznych i językowych naszych uczniów. Kompetencje zawodowe zdobyte podczas zagranicznych staży zawodowych zwiększą szanse zatrudnienia na lokalnym i europejskim rynku pracy.

Nauczyciele uczestniczący w stażu będą aktualizować swoją wiedzę zawodową i umiejętności zawodowe, podnosić kompetencje językowe i cyfrowe. Nabyte przez nauczycieli doświadczenie podniesie jakość szkolenia poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania inspirujących uczniów.

Głównym działaniem, które realizować będą uczniowie są 2-tygodniowe praktyki zawodowe, które obywać się będą w PORTUGALII. W trakcie obywania stażu uczniowie wezmą także udział w programie kulturowym przygotowanym przez naszego portugalskiego partnera.
Nauczyciele będą odbywać swój 10- dniowy staż (job shadow) również w Faro.

Harmonogram naboru:

  • 7.04.2022 spotkanie informacyjne godz.10.30
  • 25.04.2022 rozpoczęcie naboru
  • 13.05.2022 koniec naboru
  • 16.05.2022 ogłoszenie wyników naboru
  • Do 19.05.2022 możliwość złożenia odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Regulamin naboru, regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są u p. Magdaleny Noga.