HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • 21 września 2021r. – ogólne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
 • 23 września 2021r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lub.
 • 18 listopada 2021r. – ogólne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
 • 17 grudnia 2021r. – koniec I półrocza uczniów klas maturalnych.
 • 17 grudnia 2021r. – wystawienie ocen za pierwsze półrocze w klasach maturalnych – do 19 listopada 2021r. należy przedstawić propozycję ocen w klasach maturalnych.
 • 20 grudnia 2021r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lub.
 • 4 stycznia 2022r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas IV.
 • 21 stycznia 2022r. – koniec I półrocza uczniów klas I, II, III.
 • 21 stycznia 2022r. – wystawienie ocen za I półrocze w klasach I, II, III  – do 22 grudnia 2021r. należy przedstawić propozycje ocen w klasach I, II, III.
 • 24  stycznia 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lub. – zatwierdzenie ocen za I półrocze w klasach I, II, III.
 • 26 stycznia 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub. – podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego 2021/2022.
 • 27 stycznia 2022r. – ogólne zebranie z rodzicami.
 • 22 kwietnia 2022r. – koniec II półrocza dla uczniów klas maturalnych.
 • 22 kwietnia 2022r. – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych.
 • 25 kwietnia 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub.
 • 15 czerwca 2022r. – wystawienie ocen w klasach I, II, III (do 19 maja należy przedstawić propozycje ocen końcowych w klasach I, II, III).
 • 20 czerwca 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lub.(zatwierdzenie ocen końcowych w klasach I, II, III).
 • 27 czerwca 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lub. (podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022).