Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że nasza szkolna biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Dofinansowanie wraz z wkładem własnym to łącznie 15 000 zł, które zostanie przeznaczone głównie na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa
w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki
i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji
i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.