Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jesteśmy na etapie planowania zakupów, które odpowiadać będą aktualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów, rodziców, grona pedagogicznego oraz pracowników  naszej szkoły. W związku z tym prosimy o podanie  konkretnych tytułów książek, czy serii wydawniczych, które warto przeczytać, lub chcielibyście, by znalazły się w naszym księgozbiorze. Propozycje proszę przesłać na adres mailowy biblioteka@zstz-tl.edu.pl lub wrzucić do skrzynki ,,Spełnij marzenia czytelnicze”, znajdującej się w  bibliotece do dnia 31.05.2022r. Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru
i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.      

Z góry dziękujemy za współpracę wytworzeniu księgozbioru naszej biblioteki.