Kamil Pisarczyk pierwszy!!!

Wielki sukces na szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 9 czerwca 2022r. w sali konferencyjnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Nasz finalista Kamil Pisarczyk zajął pierwsze miejsce. Będzie on reprezentował województwo lubelskie w eliminacjach ogólnopolskich. Finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędzie się w Miliczu koło Wrocławia w dniach 25.06.-26.06.2022 r. Opiekunem merytorycznym Kamila jest pani Jolanta Tujaka.
Uczestnicy turnieju zgodnie z regulaminem byli podzieleni na trzy grupy wiekowe: I grupa – uczniowie szkoły podstawowej klasy 1-4, II grupa – uczniowie szkoły podstawowej klasy 5-8, III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Każdy z 20 powiatów miał trzech reprezentantów, po jednym w każdej grupie wiekowej.
Eliminacje składały się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W pierwszej części młodzież odpowiadała na trzydzieści testowych pytań jednokrotnego wyboru z dziedziny szeroko rozumianego pożarnictwa. Z każdej grupy wiekowej do finału ustnego zakwalifikowały się 4 osoby, które uzyskały największą ilość punktów z testu pisemnego. Następnie odbywały się rozgrywki ustne, gdzie uczniowie odpowiadali ustnie na 3 losowo wybrane pytania. Uczestnicy musieli wykazać się szerokim zakresem wiedzy z zakresu pożarnictwa zawodowego i ochotniczego.

Zwycięzcy gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym!