Praktyki zawodowe w Portugalii z Erasmusem+

lo

Od 12 września 2022 r. grupa 27 uczniów klas czwartych technikum hotelarskiego, informatycznego i budowlanego wraz z opiekunami przebywają w Faro w Portugalii na dwutygodniowych praktykach zawodowych.

Wyjazd realizowany jest w ramach akredytacji programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dzięki temu szkoła ma możliwość systematycznego organizowania zagranicznych staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli. Praktyki zawodowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej (przelot do Lizbony, zakwaterowanie, program kulturowy, ubezpieczenie oraz kieszonkowe).

Podczas praktyk uczniowie będą podnosić swoje kompetencje zawodowe, językowe, cyfrowe, interpersonalne i społeczne. Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach, które umożliwią poznanie europejskiego dziedzictwa i różnorodności kulturowej, a także uczyć się podstawowych zwrotów języka portugalskiego.

Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych oraz warsztatach z psychologiem, aby jak najlepiej odnaleźć się w nowym środowisku kulturowym.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056171 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Erasmus+