Faro, dzień 8

lo

Bom dia!
Ranek przywitał nas pochmurną pogodą, ale zaraz po śniadaniu wróciło słońce. Po ekscytującym weekendzie, w dalszym ciągu odbywamy zaplanowane praktyki zawodowe. Na dzisiejszych zajęciach informatycy zajmowali się instalacją, wykrywaniem błędów i luk w oprogramowaniu. Hotelarze natomiast doskonalili techniki ścielenia łóżek i poznawali procedury postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości i znalezionymi w obiekcie. Budowlańcy wykonywali zbrojenia fundamentów. Po całym dniu pełnym wrażeń jedna z grup uczyła się nowych słówek i zwrotów portugalskich. Dzień zakończyliśmy wspólną kolacją w miłej atmosferze.
Ate logo!
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056171 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Erasmus+