Job shadowing dla nauczycieli

lo

W dniach 15-24.09.2022 r. nauczycielki uczące przedmiotów budowlanych, ekonomicznych oraz hotelarskich uczestniczą w job shadow. W ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe uczniów i kadry podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności językowe w Faro w Portugalii.
Panie Dorota Głowacka, Katarzyna Neć i Monika Pitura m.in. odwiedziły największą w rejonie Algarve portugalską szkołę średnią  kształcącą w kierunkach tj. administracja i prace biurowe, hotelarstwo, mechatronika, teatr i sztuka, taniec, informatyka, gastronomia oraz robotyka. Pan Dyrektor Eurico Martinho podczas oprowadzania po placówce ciekawie opowiadał o jej stuletniej historii, portugalskim systemie oświaty oraz zapoznał nauczycielki z przedstawicielami kadry kierowniczej i pedagogicznej. W trakcie wizyt obserwowały uczniów podczas zajęć, poznawały bazę dydaktyczną szkoły, wymieniały się doświadczeniami zawodowymi.  Szczególną uwagę zwróciły laboratoria chemiczne, przestrzenna sala teatralna, pracownie zawodowe oraz szkolne muzeum. Ciekawostką jest, że uczniowie  w Portugalii rozpoczynają naukę  w połowie września, a wakacje trwają aż trzy miesiące. Wizyty w szkole przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056171 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Erasmus+