Konkurs filmowo-fotograficzny

Karta zgłoszenia do konkursu „Poznaj chronione gatunki zwierząt i roślin oraz obszary chronione w swojej gminie”
Szczegóły konkursu u Pani Dyrektor Marty Świderek.