Faro, dzień 12

lo

W ostatnim dniu praktyk zawodowych oprócz wypełniania naszych obowiązków mieliśmy okazję spotkać się z naszymi opiekunami, z którymi w przyjaznej atmosferze mogliśmy się pożegnać. To od nich usłyszeliśmy wiele cennych wskazówek, dzięki którym będziemy mogli doskonalić nasze umiejętności zawodowe. Miłym i ważnym akcentem tego dnia było wręczenie, przez Adę i Olavo, każdemu z nas certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk w Portugalii.
…I nadszedł czas pakowania walizek i wyruszenia w drogę powrotną.
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056171 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Erasmus+