Czytamy z sercem

W tym roku połączyliśmy obchody dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca i przyłączyliśmy się do akcji „Czytamy z sercem”. Z tej właśnie okazji w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie,  w którym  uczestniczyła pielęgniarka szkolna Pani Jolanta Jakubiec oraz uczniowie klasy II k. Celem tego wydarzenia była promocja wśród uczniów literatury  i czytelnictwa, a także poszerzanie  wiedzy na temat serca. Pani pielęgniarka bardzo ciekawie opowiadała o sercu i zdrowym stylu życia. Wszyscy chętni mogli również dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego. Młodzież zaprezentowała wiersze i piosenki poświęcone tematyce serca. Wszyscy czytelnicy mogli w tym dniu wypożyczać książki z ,,sercem w tle” z przygotowanej dla nich ekspozycji.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.