Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Jak co roku w październiku, również w naszej szkole, obchodzony będzie Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce skrócono do „Czytanie dla pokoju”. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę biblioteki szkolnej w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań. W ramach obchodów zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.
Działania promujące bibliotekę i czytelnictwo w związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych
• Wystawa „ Jesień – więcej czasu na czytanie”.
• Konkurs czytelniczy „ Jesienne drzewo czytelnicze” na najlepszego czytelnika miesiąca.
• Lekcje biblioteczne.
• Kiermasz używanej książki.
• Konkurs pięknego czytania w językach obcych.
Regulamin konkursu „ Jesienne drzewo czytelnicze”
Cele konkursu:
– Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.
– Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
– Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
– Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur.
– Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Akcja trwa od 1 do 31 października. Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece. Uczeń, który wypożyczył książkę przykleja karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą na jesiennym drzewie czytelniczym. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku listopada. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową oraz dyplom.