Szkolenia dla uczniów i nauczycieli

m

W listopadzie w naszej szkole ruszają szkolenia dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu  pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020.
Wykaz szkoleń:
DLA UCZNIÓW:
1. Tworzenie witryn internetowych
2. Podstawy techniki światłowodowej
3. Montowanie stolarki budowlanej
4. Programowanie i obsługiwanie wydruku 3D
5. Projektowanie grafiki komputerowej
6. Serwis napojów mieszanych i alkoholi
7. Prawo jazdy kat. B
8. Certyfikat umiejętności komputerowych
9. Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
10. Prowadzenie obsługi Biura
11. Asystowanie w przygotowaniu potraw
DLA NAUCZYCIELI:
1. Serwis napojów mieszanych i alkoholi
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
3. Przygotowanie deserów restauracyjnych
4. Programowanie i obsługiwanie wydruku 3D