Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym tj. 13 października 2022 roku odbyły się w naszej szkole powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gościli u nas dyrektorzy szkół i placówek powiatowych oraz nauczyciele i uczniowie nagrodzeni przez Starostę. Również swoją obecnością zaszczycili nas: p. Monika Żur dyrektor zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Jarosław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski, p. Andrzej Bulicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Jacek Pawłucki – Członek Zarządu Powiatu, ks. kan. Grzegorz Chabros oraz w imieniu posła Tomasza Zielińskiego – p. Anna Romanowicz – Łagowska Dyrektor Biura Poselskiego.
Wszystkich gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Techniczno -Zawodowych im. M. Rataja pani Anna Byczuk. Następnie w imieniu p. Tomasza Zielińskiego – posła na sejm RP specjalny list skierowany do nauczycieli odczytała p. Anna Romanowicz.
Po przemówieniach zaproszonych gości wręczono zasłużonym nauczycielom i dyrektorom nagrody Starosty Tomaszowskiego oraz stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce. Święto Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowań nauczycielom za codzienny trud wkładany w wykonywaną pracę, rzetelnie przekazywaną wiedzę oraz daje możliwość podkreślenia znaczenia szkół w wychowaniu młodego pokolenia. Ten wyjątkowy, ważny dzień pozwala również zauważyć i docenić pracowników zatrudnionych w administracji i obsłudze, czyli osoby, które dokładają wszelkich starań, aby każda placówka funkcjonowała na najwyższym poziomie.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ utalentowanej młodzieży z naszej szkoły (uczniowie klas Ie, II k, II h, III k, IVh, IV k), która pod opieką p. wicedyrektor Marty Świderek, p. Marty Ożgi, p. Iwony Malec i p. K. Neć, zaprezentowała montaż słowno – muzyczny wyrażając w nim wdzięczność nauczycielom za ich trud i pracę.
W tym dniu w stronę pracowników oświaty popłynęło wiele ciepłych życzeń wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.