Komórkomania

Dnia 26 października 2022r. w Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim już po raz piąty odbył się Dzień Dawcy Szpiku Kostnego tzw.„ Komórkomania”. Koordynatorem akcji była Małgorzata Szałapaj przy współpracy z : Katarzyną Danilewicz, ks. Marcinem Serafinem, Piotrem Gozdkiem oraz Piotrem Gnapem. Akcja była poprzedzona prelekcjami na temat leczenia nowotworów krwi przeprowadzonymi przez pedagogów szkolnych. Na teranie szkoły rozwieszono plakaty informacyjne ,przez radiowęzeł szkolny zostały przekazane młodzieży oraz pracownikom szkoły informacje dotyczące sposobów pobierania szpiku, a także termin realizacji akcji, rozdawane były ulotki informacyjne na temat sposobów i procedur oddawania szpiku kostnego .W sumie zarejestrowało się 33 potencjalnych dawców szpiku. W tym też dniu odbyła się prelekcja na temat krwiodawstwa zorganizowana przez Szkolne Koło PCK. W ramach tej akcji przedstawiciele Centrum Krwiodawstwa w Tomaszowie Lubelskim Pani Kamila Powęska i Pan Tomasz Mandziuk przekazali uczniom bardzo ważne informacje na temat tego zagadnienia. Za pomoc w zorganizowaniu akcji składamy serdeczne podziękowania: Dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych oraz wolontariuszom z kl. IV t : Patrycji Mazurkiewicz, Danieli Mieszczakowskiej, Szymonowi Mule, Danielowi Branewskiemu, Patrykowi Ulhurskiemu, Damianowi Mierzwie, Jakubowi Biszczanikowi oraz Kamilowi Szałańskiemu. Szczególne podziękowania należą się Pani Izabeli Stanibule, mamie Filipa, który przeszedł przeszczep szpiku , za pomoc w przeprowadzeniu tego szlachetnego przedsięwzięcia.
W imieniu Fundacji DKMS i chorych na raka krwi – Dziękujemy !!!!
Podziękowania składają opiekunowie i koordynatorzy akcji: Małgorzata Szałapaj oraz Katarzyna Danilewicz.