Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. W związku z tym wydarzeniem w internacie zorganizowaliśmy czytanie Ballad i Romansów, które połączyliśmy z ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Wychowankowie chętnie wzięli udział w wydarzeniu, wykazując się przy tym piękną dykcją oraz mile spędzili czas w towarzystwie kolegów i koleżanek z internatu wsłuchując się w czytane utwory literackie.