ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

18.11.2022 w Warszawie odbyło się II Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance, w którym wzięły udział panie Danuta Malec i Monika Skóra. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Tematem przewodnim II Forum Edukacji Zawodowej były „Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej”. Program obejmował zagadnienia tj. aktualne szanse i wyzwania związane z atrakcyjnością zawodów branżowych, metody i narzędzia rekrutacji, organizacja szkolnego doradztwa zawodowego, europejskie narzędzia pracy doradcy czy coaching w doradztwie zawodowym, które omawiane były podczas wykładu, debaty oraz warsztatów. Natomiast 24 listopada 2022 r. w Hotelu Ibis Styles w Lublinie odbyła się konferencja „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”. Wzięły w niej udział p. dyrektor Anna Byczuk oraz p. Magdalena Noga. Podczas konferencji poruszone zostały tematy kompetencji proinnowacyjnych, umiejętności budowania współpracy w zespole, design thinking w szkole, zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz potrzeb pracodawców i współpracy firm ze szkołami. Konferencję zorganizowano w ramach projektu „virtual Work-Based Learning to simulate real experience in VET digital training – vWBL”, program Erasmus+.