Szkolenia w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”

m
W ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” właśnie zakończyliśmy szkolenia informatyczne dla 50 uczniów:
-„Projektowanie grafiki komputerowej”
-„Tworzenie witryn internetowych:
-„Certyfikat umiejętności komputerowych”
Aktualnie w naszej szkole odbywają się szkolenia:
-„Programowanie i obsługiwanie druku 3D”
„Przygotowanie potraw zgodnie z trendami i zasadami zdrowego żywienia”.
Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem. Uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia.