Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

20 lutego 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, parlamentarzyści z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk posłów na sejm RP Moniki Pawłowskiej i Kazimierza Chomy, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. W uroczystości uczestniczył również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Wśród 313 stypendystów z naszego województwa, wyróżnionych w roku szkolnym 2022/2023, znaleźli się także uczniowie naszej szkoły – Kinga Gałan z klasy IV technikum budownictwa i Paweł Harasymowicz z klasy II technikum informatycznego.
Stypendystom gratulujemy wyników w nauce.