Bajkowy poniedziałek w klasach Ie i Ib

W poniedziałek 6 marca klasy Ie i Ib wraz z opiekunami wybrały się na wycieczkę do kina Stylowy w Zamościu na film animowany p.t. „Kot w butach, ostatnie życzenie”. Motywy poruszane w bajce, a w szczególności przemijania oraz docenienia tego, co otrzymało się od życia, jawią się jako bardzo pouczające i wartościowe dla młodego odbiorcy.