„Zawodowy strzał w 10!”

21 marca 2023r., w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub. odbyła się kolejna edycja przedsięwzięcia „ Zawodowy strzał w 10!”. Organizatorami akcji był Lubelski Kurator Oświaty przy współpracy ze Starostą Tomaszowskim. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i pomoc uczniom klas ósmych w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej.
Nasza szkoła, wzorem lat ubiegłych, zaprezentowała wszystkie zawody, w których kształci się młodzież w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych. Podczas imprezy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego mogli zgłębić tajniki pracy w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz i monter robót wykończeniowych w budownictwie. Spotkanie było też doskonałą okazją do rozmów  przyszłych absolwentów szkół podstawowych z uczniami naszej szkoły na temat warunków nauki i atmosfery Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych.