Umowa o współpracy z RST ROZTOCZE podpisana!

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy i potrzebom edukacyjnym młodzieży  szkoła wystąpiła do KRRP z wnioskiem o utworzenie nowego kierunku kształcenia –  technik programista. Aby zapewnić młodzieży komfort odbywania praktyk zawodowych dyrektor szkoły p. A. Byczuk nawiązała współpracę z  firmą WSK Tomaszów Lubelski Spółka z o.o. oraz firmą RST ROZTOCZE sp. z o .o.  21.03.2023r. podczas finału, odbywającego się w naszej szkole konkursu z robotyki, w obecności przedstawicieli władz samorządowych i władz oświatowych uroczyście podpisana została umowa partnerska pomiędzy  Zespołem Szkół Techniczno –  Zawodowych,  reprezentowanym przez dyrektor szkoły –  panią Annę Byczuk a firmą RST Roztocze, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – pana Romana Raka  i firmą WSK Tomaszów Lubelski, w imieniu której umowę podpisał pan  Marek Harbuz – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny.  Nadrzędnym celem tej współpracy jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.