Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Święto organizowane jest przez UNESCO od 1995 roku i ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej objętej prawem autorskim.
Data 23 kwietnia nie została wybrana przypadkowo. Jest ona symboliczna dla literatury światowej z uwagi na to, że w tym dniu przypada rocznica urodzin lub śmierci wielu wybitnych pisarzy. W tym dniu odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych z czytaniem, spotkań z pisarzami, a dla wielbicieli książek księgarnie przygotowują rozmaite akcje promocyjne.
Zachęcamy do spędzenia tego dnia w towarzystwie książki!
Korzystając z okazji, proponujemy lekturę pięknych cytatów o książce i czytaniu.

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie – jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół.
(Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz)

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.
(Denis Diderot, pisarz)

Myślę, więc czytam. Czytam, więc jestem.
(zasłyszane)

Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
(Francis Bacon, filozof)

Kto czyta książki, żyje podwójnie.
(Umberto Eco, pisarz)

Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.
(Ignacy Krasicki, poeta)

Książka to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
(Wiesław Myśliwski, pisarz)

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
(Richard Steele, pisarz, polityk)

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.
(Maria Dąbrowska, pisarka)

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
(Cyceron, polityk)

Książki – to okno na świat, to promień słońca, który rozświeca ciemnie nocy, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach.
Kto czyta i czytać umie, ten znajdzie w dobrych dziełach wszystko, czegokolwiek w życiu mu potrzeba.
(Stanisław Lam, publicysta)

Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości dnia codziennego.
(William Somerset Maugham, pisarz)

Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni.
(przysłowie chińskie)

Co czytać? Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągnąć pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania. Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych myśli przy pomocy cudzych słów.
(Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz)

Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.
(Maria Pruszkowska, pisarka)