Konkurs wiedzy o Sejmie RP

05.06.2023r w naszej szkole odbył się Konkurs wiedzy o Sejmie RP. Organizatorem było Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu z mojej inicjatywy. W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół średnich prowadzonych przez Powiat Tomaszowski Finał konkursu poprzedzały wykłady prowadzone przez przedstawicieli Kancelarii Sejmu obejmujące m.in. historię polskiego parlamentaryzmu i aktualny tryb ustawodawczy. 50 uczestników konkursu zostało zaproszonych do Sejmu RP.