Nowy rok szkolny 2023/2024

4 września pani Dyrektor Anna Byczuķ oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2023/2024. Powitała społeczność uczniowską, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Szczególne słowa skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Następnie oddała głos gościom: Posłowi na Sejm RP Tomaszowi Zielińskiemu, Wicestaroście Tomaszowskiemu Jarosławowi Korzeniowi oraz Dziekanowi ks. Grzegorzowi Chabrosowi.
Dzisiejsza uroczystość była również okazją, by przypomnieć ważne daty z historii naszej ojczyzny – 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przypomnieli trzy tragiczne historie młodych ludzi doświadczonych wojną, po to, byśmy pamiętali, że dzięki nim, możemy realizować marzenia i pasje, kochać i żyć w wolnym kraju.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 została poprzedzona Mszą świętą w kościele p.w. św. Józefa.