Staże wakacyjne

m

W ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, 16 uczniów naszej szkoły odbyło w lipcu i sierpniu 2023r. płatne staże zawodowe w tomaszowskich przedsiębiorstwach. Celem realizacji stażu było zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przez uczniów szkoły objętej wsparciem. Staże realizowane były w wymiarze 150 godzin u pracodawców na terenie powiatu tomaszowskiego. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tej formie wsparcia, było to ciekawe doświadczenie na początku ich drogi zawodowej. Zgodnie stwierdzili, że udział w stażu pozwolił im poznać jak funkcjonują firmy o różnym profilu działalności (usługowe, produkcyjne, handlowe) oraz doświadczyli jakie kwalifikacje i kompetencje pracowników są pożądane przez pracodawców. Dla absolwentów szkoły są to bardzo ważne informacje, które z pewnością wpłyną na decyzje dotyczące ich dalszego kształcenia oraz wyboru satysfakcjonującej pracy.

a