Nasi uczniowie na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Dnia 29 września 2023 roku uczniowie klas technikum ekonomicznego 2e i 4e gościli na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Klasy wzięły udział w warsztatach metodycznych z ekonomii i doradztwa zawodowego. Tematyka zajęć to „Załóż start-up! Czyli jak przejść od pomysłu biznesowego do jego realizacji?” oraz „Moja własna firma! Jak przygotować się do założenia działalności?”. Działanie „Z technikum na politechniki” jest realizowane w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tematyka warsztatów pozwoli na zdobycie dodatkowej wiedzy, która z pewnością przyda się uczniom zarówno w życiu codziennym, jak i w kolejnych etapach edukacji. Zajęcia, które prezentują zagadnienia naukowe w nowatorski sposób, pomogą rozwijać i wzbogacać dotychczasowe zainteresowania, wiedzę i umiejętności. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Katarzyna Neć i Marta Krzaczyńska.

Więcej zdjęć…