Trzeci dzień w Faro (Portugalia) – 5.10.2023 r.

Dzisiejszy dzień był wyjątkowy z dwóch powodów: po pierwsze – wszyscy Portugalczycy mieli dzień wolny z powodu 113 rocznicy postania republiki, a po drugie – mieliśmy okazję popracować nieco inaczej, mianowicie odbyły się warsztaty o tematyce: „Polska vs. Portugalia”  przeprowadzone przez panią Karolinę. Pracowaliśmy w grupach wyszukując informacji na temat różnic i podobieństw między Polską a Portugalią w dziedzinie ekonomicznej. Następnie odbył się Quiz, który miał na celu sprawdzenie naszej wiedzy uzyskanej z prezentacji przygotowanej przez Karolinę i informacji wcześniej przez nas wyszukanych. Quiz obudził w nas ducha rywalizacji i sprawił wiele radości. Bardzo kreatywni okazaliśmy się również w tworzeniu biznesplanu swojego przyszłego przedsiębiorstwa. Poniosła nas fantazja. W nagrodę po intensywnej pracy przyszła długo oczekiwana przez nas chwila – „zaślubiny”  z Oceanem Atlantyckim. Cudowne uczucie, kojący szum fal i gorący piasek, a u niektórych nagła i nieoczekiwana zmiana koloru skóry. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe przeżycia.

Więcej zdjęć…