Promocja zawodu – monter stolarki budowlanej

Dnia 4 października 2023 r. odbyły się warsztaty przeprowadzone prze panią Wiolettę Werigo z Firmy Nice House. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas II i III m – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Podczas warsztatów uczniowie wykonywali testy dotyczące predyspozycji zawodowych oraz testy dotyczące swojego potencjału i talentów. To powinno wpłynąć na lepsze wyniki, szybszy rozwój zawodowy i satysfakcję z wykonywanej pracy. Omówiono również predyspozycje do wykonywania zawodu monter stolarki budowlanej. Pokazano możliwości pracy w zawodzie (praca na etacie, własna działalność). Pani Wioletta zachęcała uczniów do zakładania własnych działalności gospodarczych i na własnym przykładzie pokazała, jak wygląda praca u siebie. Zwróciła też uwagę na to, aby uczniowie podejmowali działania w kierunku podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Uświadomiła uczniom, że posiadane wiadomości i umiejętności zawodowe pozwolą im odnaleźć się na krajowym rynku pracy. Nie było to ostatnie spotkanie. W dniach od 11-13 października 2023 r. odbędą się szkolenia dla uczniów branżowej szkoły i technikum prowadzone przez KRISPOL i KRISHOME Sp. z o. o. – wiodące firmy w branży budowlanej specjalizujące się w stolarce budowlanej.