250 lat Dnia Edukacji Narodowej

12 października 2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy wyjątkową rocznicę – 250 lat Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. M. Rataja, pani Anna Byczuk, która serdecznie przywitała wszystkich gości. Jej słowa były nacechowane wdzięcznością i szacunkiem wobec nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, którzy codziennie wkładają ogromny wysiłek w kształcenie młodego pokolenia.
Podczas obchodów wręczono zasłużonym nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły. Ta chwila była wyjątkową okazją do podziękowań za ich trud i zaangażowanie w proces edukacji.
Uroczystość uświetnił również występ utalentowanej młodzieży z naszej szkoły. W akademii wzięli udział uczniowie: Gabriel Buczak, Damian Zub, Dominika Nisztuk, Paulina Malicka, Kinga Kowalska, Zuzanna Zawislak, Sara Dziewiczkiewicz, Paulina Kubka, Wiktoria Buczak, Martyna Dobrowolska, Paulina Buczek, Wiktoria Kietel, Zuzanna Cegielna, Julia Gołębiowska, Jakub Mirecki, Szymon Śledź, Michał Korkosz i Bartek Pokrywka. Pod opieką p. Aliny Dziury, p. Agnieszki Raczkiewicz, p. M. Nowak i p. I. Malec przygotowali oni wyjątkowy montaż słowno-muzyczny.
Życzymy całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów i owocnej pracy na rzecz edukacji, rozwijania talentów młodzieży oraz dążenia do doskonałości.