Warsztaty z rozliczeń podatkowych

Dnia 27 października 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z rozliczeń podatkowych z pracownikami Urzędu Skarbowego. Zajęcia prowadziły p. Małgorzata Bury – Oskarżyciel Skarbowy Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, p. Iwona Kałużyńska – Kierownik Referatu Postępowań Podatkowych i p. Anna Szuta – Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas technikum ekonomicznego 2e, 4e i 5e pod opieką p. Katarzyny Neć, p. Marty Krzaczyńskiej i p. Weroniki Buczek. Tematyka warsztatów pozwoli na zdobycie dodatkowej wiedzy, która z pewnością przyda się uczniom zarówno w życiu codziennym, jak i w kolejnych etapach edukacji.