Nasz uczeń Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W dniu 16 listopada 2023r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów. 224 stypendystów Prezesa Rady Ministrów odebrało pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przyznane stypendium. Dyplomy najzdolniejszym uczniom z terenu województwa lubelskiego wręczyli wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Bartłomiej Bałaban i lubelski kurator oświaty Pani Teresa Misiuk, a uczniowi naszej szkoły także Starosta Tomaszowski – Pan Henryk Karwan.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Takim uczniem z naszej szkoły jest Łukasz Kucybała z klasy Vb – technikum budownictwa.
Łukaszowi gratulujemy i życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym i na drodze dalszej edukacji.