TECHNIK PROGRAMISTA

e

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający zdobyte umiejętności.

Po ukończeniu nauki możesz pracować w:

 • działach informatycznych wielu firm,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach z sektora IT,
 • start-upach,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • sklepach komputerowych,
 • serwisach komputerowych,
 • wydawnictwach,
 • drukarniach,
 • studiach graficznych i dźwiękowych.

Plan nauczania obejmuje:
1. Przedmioty ogólnokształcące (matematyka realizowana w zakresie rozszerzonym).
2. Przedmioty zawodowe:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Praktyki zawodowe:

 • Podczas trwania nauki realizowane są praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, po zdaniu matury – świadectwo maturalne, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom technika.