„Przyszłość Kwalifikacji w Sektorze NUB”

W dniu 26 lutego br. reprezentacja naszej szkoły pod przewodnictwem pani dyrektor Anny Byczuk wzięła udział w prestiżowej konferencji poświęconej tematyce „Przyszłość Kwalifikacji w Sektorze NUB” (Nauka, Uczenie się, Badania). Celem tego wydarzenia było opracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji przyszłości niezbędnych w sektorze NUB. Ponadto, konferencja miała za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jakie umiejętności będą istotne za 10 lat, oraz jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej.
Jednym z prelegentów, który dzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat wdrażania kwalifikacji przyszłości w edukacji, był Gabriel Buczak, uczeń naszej szkoły, technikum informatycznego. W ramach swojej prezentacji zatytułowanej „Jak wdrożyć kwalifikacje przyszłości w edukacji? Case Study”, Gabriel przedstawił konkretny przypadek zastosowania praktyk edukacyjnych dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Podczas swojego wystąpienia, Gabriel podkreślił istotę nowoczesnych metod nauczania oraz adaptacji programów edukacyjnych do aktualnych i przyszłych wymagań sektora NUB. Jego prezentacja dostarczyła inspirujących pomysłów dotyczących skutecznego kształtowania kompetencji jutra, co z pewnością przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do wyzwań przyszłości.
Dziękujemy reprezentacji za udział w konferencji i inspirującą prezentację, która z pewnością wniosła cenne spojrzenie na temat przyszłości kwalifikacji w sektorze NUB.