Warsztaty z projektu Akademia Edukacji Ekonomicznej

W dniach 08.03 i 13.03.2024r. w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych odbyły się warsztaty z projektu Akademia Edukacji Ekonomicznej. Zorganizowane były przez Instytut Finansów i Rachunkowości Akademii Zamojskiej we współpracy z nauczycielami : doradztwa zawodowego p. Martą Krzaczyńską i przedmiotów ekonomicznych p. Katarzyną Neć. Wykład wygłosiła dr Elżbieta Dziura z Instytutu Finansów i Rachunkowości AZ .W dalszej części zajęć odbyły się działania promocyjne uczelni, prezentacja oferty edukacyjnej poszczególnych kierunków Akademii Zamojskiej. W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas : 5b, 5k, 5u,5e,5h i 2e. Przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży w celu kształtowania i podnoszenia wiedzy w obszarze edukacji ekonomicznej i finansowej. Projekt jest częścią obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, jaki ogłosił w 2024 r. Senat RP.