Konkurs „Człowiek Wolny od Nałogów” Edycja 2024

Temat przewodni: Powrót do przeszłości- gry i zabawy sportowe naszych rodziców i dziadków.
Cele konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy na temat alternatywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu bez nałogów.
2. Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny.
Zadanie konkursowe polega na (do wyboru):
– wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do tematu przewodniego, forma plakatu, ilustrowanego albumu, technika dowolna, format prac A-3,A-4,
– napisaniu fraszki nawiązującej do tematu przewodniego,
– stworzeniu własnego utworu muzycznego nawiązującego do tematu przewodniego, nagranie go na nośniku elektronicznym (zwycięzcy zaprezentują własne utwory na scenie podczas podsumowania konkursu).
Prace należy dostarczyć do dnia 25 kwietnia 2024 r. do p. Magdaleny Dworzyckiej lub p. Doroty Głowackiej.
Nagrody: Laureaci konkursów plastycznego, literackiego i muzycznego otrzymają nagrody rzeczowe oraz wejściówki na basen (2 wejścia dla dwóch osób).