Plan kariery zawodowej

Dnia 17.04.2024r. w ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z nauczycielami doradztwa zawodowego p. Martą Krzaczyńską i przedmiotów ekonomicznych p. Katarzyną Neć odbyły się warsztaty na temat: Plan kariery zawodowej. Sytuacja pracy na rynku lokalnym i krajowym. Zajęcia prowadzone były przez przedstawiciela PUP p. Grzegorza Kuśmierczuka. Tematy omówione podczas spotkania to: podnoszenie kwalifikacji; oferty pracy w powiecie i w krajach Unii Europejskiej; barometr zawodów; poradnictwo zawodowe; formy wsparcia. Młodzież utrwaliła także wiadomości na temat, czym są kompetencje kluczowe pracownika i jak je rozwijać, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Po zajęciach uczniowie otrzymali ulotki i broszury informacyjne. W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas: 5u, 3k, 3h i 2e.