Praktyki zagraniczne, Erasmus+, Chorwacja 2024

W następnym dniu praktyk,
Patrycja, Dominika, Jakub i Sebastian z Technikum żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęli swoją praktykę od zapoznania się z zasadami BHP na swoich stanowiskach pracy oraz pracownikami restauracji „Nautilus” w miejscowości Kaštela. W odpowiednich strojach pod czujnym okiem swojego opiekuna praktyki Nicola przygotowywali salę restauracyjną na przyjęcie gości. Młodzież odwiedziła Pani dyrektor A. Byczuk i koordynatorka projektu Pani D. Malec oraz nauczyciele towarzyszący uczniom Pani Bednarczyk oraz Pani Kobak, które poznały pracodawcę, warunki odbywania praktyki, harmonogramu pracy i zakres obowiązków uczniów. Dwunastu uczniów Technikum Informatycznego poznało swoich mentorów praktyki. Na początek każdy przedstawił siebie i swoje zainteresowania w języku angielskim, a następnie przystąpił do quizów rozpoznających poziom umiejętności i znajomości zarządzania stronami internetowymi. Chłopcom towarzyszyła Pani Dyrektor oraz Pani koordynator obserwując miejsce odbywania się praktyki i warunków jej odbywania.