Podsumowanie XXII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”

Dnia 5 czerwca 2024 r. w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…”, do którego przystąpiło 483 uczestników. Nasi uczniowie Zuzanna Cegielna oraz Adam Korkowski, zdobyli zaszczytne I miejsce w konkursie wokalnym,. Głównym celem konkursu, organizowanego pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu, jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości. Koncert odbył się przy wsparciu finansowemu Lubelskiego Kuratora Oświaty.