Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych – mgr Anna Byczuk

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych – mgr Grażyna Senetra

Wicedyrektor do spraw wychowawczych – mgr Marta Świderek

Wicedyrektor do spraw dydaktyki zawodowej – mgr Marcin Nieśpiał